Nếu có một sp như vầy chắc chắn tôi có thể leo lên Thách Đấu

Khi mà bạn là sp và kẻ địch sử dụng tất cả những gì có để tiêu diệt ad bên bạn. Nếu có một sp như vầy chắc chắn tôi có thể leo lên Thách Đấu

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *