Sự khác biệt giữa Udyr quân bạn và Udyr quân mình

Sự khác biệt giữa Udyr quân bạn và Udyr quân mình. Udyr bên địch thì như hổ gấu phá trụ không ai có thể cản còn Udyr mình thì hiền dịu như gà rùa

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *